12 Rakamlı Para Nasıl Okunur?

İngilizce’de Sayılar

Sayı Sayma Sayısı Sıra Sayısı
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth

12 basamaklı sayılara ne denir?

‘Standart Sözlük Sayıları’

Ad Kısa ölçek (ABD, Modern Britanya ve Türkiye) Yetkiler
UM
Trilyon 1012
trilyar
Katrilyon 1015

Basamaklı sayılar nasıl okunur?

KONU 1: DOĞAL SAYILAR

9 basamaklı bir sayıyı okuyabilmek için, Milyonlar bölüğündeki sayıyı üç basamaklı bir sayı gibi okuyup, sonuna ‘milyon’ kelimesini ekleriz (yüz elli yedi milyon). Daha sonra, binler bölüğündeki sayıyı okuyup, sonuna ‘bin’ kelimesini ekleriz (beş yüz altmış sekiz bin).

1000 000 TL nasıl okunur?

Bir milyon ( 1.000.000 ), 999.999’u takip eden ve 1.000.001’den önce gelen doğal sayıdır. Bin kez bin, yüz tümen veya on yük olarak da ifade edilebilir.

Desilyon nasıl yazılır?

Temel Sayılar ve Sıralama Sayıları Tablosu

Sembol Sayı Sıra
1033 bir desilyon bir desilyonuncu
1036 bir undesilyon bir undesilyonuncu
1039 bir duodesilyon bir duodesilyonuncu
1042 bir tredesilyon bir tredesilyonuncu

Kentilyon ne kadardır?

Kentilyon 19 haneli (1.000.000.000.000.000.000) bir sayı. Kentilyonun kökü sayıların yavaş yavaş çoğaldığı 1300’lü yıllarda çıkmaya başladı. 1320’de trilyon, 1335’te katrilyon 1398’de kentilyon oldu.

Katrilyon üstü nedir?

Merkez Bankası yetkilileri, katrilyondan sonra kentilyon, seksilyon, septilyon, oktilyon, nobilyon,desilyonun kullanılacağını açıkladı.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Ehliyete Ne Kadar Para Gidiyor?

4 basamaklı sayı nasıl okunur?

4. Sınıf Matematik 4 basamaklı sayıların okunuşu ve yazılışı

  1. a. dört bin üç yüz yetmiş sekiz 4.378.
  2. b. sekiz bin altı yüz elli altı 8.656.
  3. c. beş bin yüz seksen dokuz 5.189.
  4. ç. yedi bin elli dört 7.054.
  5. d. dokuz bin dört yüz 9.400.
  6. e. üç bin üç 3.003.
  7. a. 1974 Bin dokuz yüz yetmiş dört b.
  8. c. 5106 Beş bin yüz altı ç.

4 basamaklı sayılar nasıl yazılır?

7. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567, 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500 vb.

Sayıların okunuşları nasıl yazılır?

Sayılar, saat ve dakikalar metin içerisinde yazıyla yazılır. Ayrıca birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır: Örnek: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, saat yediye çeyrek kala, mesela saat onda; iki yüz, üç yüz altmış beş.

1 milyar nasıl yazılır?

Milyar, bin adet milyondan oluşan sayıdır. 1.000.000.000 veya 109 şeklinde rakam ile gösterilir. 999.999.999 ile 1.000.000.001 doğal sayılarının arasında olan bir doğal sayıdır.

100 bin TL rakamla nasıl yazılır?

Yüz bin kelimesinin doğru yazılışı ‘Yüz bin’ şeklindedir.

100 TL bankada nasıl yazılır?

“TL” kısaltması ayrı ve sağda (sonda) yazılır. Örneğin rakamla “100 TL”, harfle “yüz TL”.

1000 trilyon kaç katrilyon?

1 katrilyon 1000 trilyon ederse 2 katrilyon 2000 trilyon eder. bağa sadece 1 trilyoncuk verseler ben ömrümün sonuna kadar rahat yaşarım.

Septilyon dan sonra ne gelir?

Merkez Bankası yetkilileri de, katrilyondan sonra kentilyon, seksilyon (heksilyon), septilyon, oktilyon, nobilyon, desilyonun kullanılacağını açıkladı. Yetkililer bu rakamların astroloji ve uzaybilimleriyle, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) kullanıldığını belirtiler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector