5326 S. Kabahatler Kanunu Idari Para Cezasi Nereye Ödenir?

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında “Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir.
İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir.

5326 S Kabahatler Kanunu idari para cezası nasıl ödenir?

5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “… Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

Idari para cezası bankadan ödenir mi?

SGK idari para cezası anlaşmalı olan PTT, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank aracılığı ile ödenebilir. SGK idari para cezasını ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak da ödeyebilirsiniz.

Mahkemenin verdiği para cezası nereye ödenir?

Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

You might be interested:  Hadi Yarışmasında Kazanılan Para Nasıl Alınır?

Idari yaptırım cezası nasıl ödenir?

Bazı kurumlar ödemeleri kendi tahsil etmektedir. Bununla birlikte bazen ödenecek yer tutanaklarda belirtilmemektedir. Para cezasının ödeneceği yerin gösterilmemesi halinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde ise vergi dairelerine ödeme yapılmalıdır.

Pandemi cezaları nereye ödenir?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.

Nüfus para cezası nasıl ödenir?

Para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ya da Mal Müdürlüğüne ödenir.

Idari yaptırım karar tutanağı nereye ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Idari para cezası nereden sorgulanır?

İdari para cezası sorgulama işleminizi İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bu borç bilgilendirme sistemi ile idari para cezası sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Idari para cezaları ödenmezse ne olur?

İdari Para Cezası Ödenmediği Takdirde Ne Olur? İdari para cezasına kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde, karar kesinleşir. Yapılan tebliğ evrakında belirlenen süre içerinde ödenmemesi durumunda ilgili hakkında idare tarafından icrai işlem başlatılır.

1 günlük adli para cezası ne kadar?

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen adli para cezası minimum 5 günden maksimum 730 gün arası olmak üzere ceza yaptırımı bulunan günlüğü en az 20 tl’den en fazla 100 tl’ye kadar hesaplanır.

Adli para cezası geç ödenirse ne olur?

Adli Para Cezası Ödeme Emri üzerine, adli para cezası ödenmez ve kamuya yararlı işte çalışma tedbiri süresi içinde kabul edilmezse; Cumhuriyet Savcısının kararı ile hükümlüye verilen para cezasının ödenmeyen kısmı hapis cezasına çevrilir.

You might be interested:  Sık sorulan: Ev Satışında Para Nasıl Alınır?

5 bin güne kadar adli para cezası ne kadar?

Mesela Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Hakim bu durumda 730 günden üst bir adli para cezasına hükmedecektir. İkinci aşamada ise kişinin, ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde tutularak bir gün biriminin parasal miktarı tayin edilecektir.

Idari para cezası e Devlete ne zaman düşer?

E devlete ceza ne zaman düşer? 3 iş günü içerisinde tüm bilgiler e-devlete düşmektedir. Trafik cezası tebligatı ne zaman gelir? Ceza kesinleştikten sonra 10 iş günü içerisinde tebligat gelmektedir.

Idari para cezası hangi vergi dairesine ödenir?

Farklı resmi kurumlar tarafından verilen idari para cezalarının vaktinde ödenmesi gerekiyor. Ceza ödemesi için cezayı uygulayan devlet kurumlarının mal müdürlükleri tercih edilebilir. Aynı zamanda internet vergi dairesi üzerinde de borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapmak mümkündür.

Idari para cezaları ne zaman ödenir?

İdari para cezasını tebliğ alan ilgilinin tebliğ aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ve Kuruma itiraz etmeden veya yargı yoluna başvurmadan peşin ödenmesi halinde, idari para cezasının dörtte üçü tahsil edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector