5326 Ş Kabahatler Kanunu Idari Para Cezası Nereye Ödenir?

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında “Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir.
İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir.

Kabahatler Kanunu idari para cezası nasıl ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Mahkemenin verdiği para cezası nereye ödenir?

Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

Işkur idari para cezası nereye ödenir?

* Uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR Hizmet Birimleri veznesine veya İŞKUR il/banka hesabına ödenmesi gerekmektedir.

You might be interested:  Sık sorulan: En Hızlı Para Nasıl Kazanılır?

Idari para cezası hangi vergi dairesine ödenir?

Farklı resmi kurumlar tarafından verilen idari para cezalarının vaktinde ödenmesi gerekiyor. Ceza ödemesi için cezayı uygulayan devlet kurumlarının mal müdürlükleri tercih edilebilir. Aynı zamanda internet vergi dairesi üzerinde de borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapmak mümkündür.

Nüfus para cezası nasıl ödenir?

Para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ya da Mal Müdürlüğüne ödenir.

Idari para cezaları ödenmezse ne olur?

İdari Para Cezası Ödenmediği Takdirde Ne Olur? İdari para cezasına kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde, karar kesinleşir. Yapılan tebliğ evrakında belirlenen süre içerinde ödenmemesi durumunda ilgili hakkında idare tarafından icrai işlem başlatılır.

1 günlük adli para cezası ne kadar?

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen adli para cezası minimum 5 günden maksimum 730 gün arası olmak üzere ceza yaptırımı bulunan günlüğü en az 20 tl’den en fazla 100 tl’ye kadar hesaplanır.

Adli para cezası geç ödenirse ne olur?

Adli Para Cezası Ödeme Emri üzerine, adli para cezası ödenmez ve kamuya yararlı işte çalışma tedbiri süresi içinde kabul edilmezse; Cumhuriyet Savcısının kararı ile hükümlüye verilen para cezasının ödenmeyen kısmı hapis cezasına çevrilir.

Idari para cezası internetten nasıl ödenir?

Trafik İdari Para Cezası Ödeme

İnternet aracılığıyla ödeme için İnteraktif Vergi Dairesi sitesi ziyaret edilmelidir. Bu siteden ödeme 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Idari para cezası e Devlete ne zaman düşer?

E devlete ceza ne zaman düşer? 3 iş günü içerisinde tüm bilgiler e-devlete düşmektedir. Trafik cezası tebligatı ne zaman gelir? Ceza kesinleştikten sonra 10 iş günü içerisinde tebligat gelmektedir.

Idari para cezası nereden sorgulanır?

İdari para cezası sorgulama işleminizi İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bu borç bilgilendirme sistemi ile idari para cezası sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

You might be interested:  Ininal Hangi Atmlerden Para Yüklenir 2021?

Ödenen idari para cezası nasıl geri alınır?

Başvuru süresi on beş (15) gün olup, itirazlar bizzat ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. İdari Para Cezası Komisyonları ilgilinin itiraz talebinin reddine karar verirse, ancak bu durumda kurumca tesis edilen para cezasının iptali için idare mahkemesinde dava açılabilir.

Idari yaptırım nereye ödenir?

Bazı kurumlar ödemeleri kendi tahsil etmektedir. Bununla birlikte bazen ödenecek yer tutanaklarda belirtilmemektedir. Para cezasının ödeneceği yerin gösterilmemesi halinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde ise vergi dairelerine ödeme yapılmalıdır.

Idari para cezaları hangi kanuna göre tahsil edilir?

2 – İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü ve Tahsile Yetkili Merci 5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinde idari para cezalarının tahsil usulü; idari para cezasını veren kamu idaresi ve idari para cezasının düzenlendiği kanunlara göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Idari para cezası nasıl tahsil edilir?

idari para cezalarının tahakkuk tarihini izleyen otuz gün içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector