Hızlı Cevap: Sgk Idari Para Cezaları Nereye Ödenir?

SGK hitap cezası nasıl ödenir?

Sgk idari para cezası ödeme işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma sağlamış banka şubelerinden, ATM’lerden, mobil ya da internet bankacılığı sisteminden, ayrıca SGK kredi kartı ile prim ödeme sisteminden yapabilirsiniz.

SGK idari para cezası nereden Görüntüleme?

SGK işveren sistemi giriş uygulamasından SGK işveren sistemi dönem borç bölümünden görüntüleme ile SGK idari para cezası sorgulaması işlemleri çok pratik bir şekilde yapılabilir.

Idari para cezasını kim öder?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen sigorta iş ve işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen idari para cezaları Bakanlık bütçesinden ödenmiştir.

SGK idari para cezaları nelerdir?

İşverenin, çalıştırdığı işçiler için işe giriş bildirgesi vermediği 1 yıl içerisinde 2. kez tespit edilirse o işverene her sigortalı için aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarında ceza kesilir. Kamu idareleri ve bilanço esasına uygun defter tutmak zorunda olanlar aylık brüt asgari ücretin 3 katı tutarında ceza öder.

SGK cezaları hangi bankaya ödeniyor?

SGK İdari Para Cezası Nereye Ödenir? SGK idari para cezası anlaşmalı olan PTT, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank aracılığı ile ödenebilir.

You might be interested:  Kağıt Para Yırtılırsa Ne Olur?

ISG için kesilen para cezası nereye ödenir?

İşçi Ceza Paraları Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır.

Idari para cezası ne zaman kesinleşir?

“(1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

5326 S Kabahatler Kanunu idari para cezası nasıl ödenir?

5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ( 6 ) numaralı fıkrasında “ Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir.

SGK işveren borcu nereden öğrenilir?

SGK İşveren Borç Sorgulama Uygulamaya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılıyor. İnternet sitesinin e- SGK sekmesinde “Diğer Uygulamalar” başlığının altında yer alan “e- borç Sorgulama” seçeneği kullanıcı girişi yaparak işverenlerin borçlarını sorgulamalarına imkan tanıyor.

SGK idari para cezaları nasıl uygulanır?

İdari para cezaları, ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder, yani hüküm ifade etmeye başlar. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde SGK ‘ya ya da SGK ‘nın ilgili hesaplarına yatırılır. Eğer bu süre içerisinde ödeme yapılmaz ise aynı 15 günlük süre içinde Kuruma (tebliğ eden SGK birimine) itiraz edilebilir.

Idari para cezaları ne zaman ödenir?

Kusurlu davranıştan dolayı para cezası yaptırımı uygulanan kişinin idari para cezası borcunu tebliğ tarihinden sonra en geç 1 ay içinde ödemesi gerekir. Ödeme süresinin geciktirilmesi halinde faiz uygulaması bulunmamaktadır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Iş Bankası Hesaba Para Yatırma Nasıl Yapılır?

Idari para cezalarını hangi mahkeme verir?

Kabahatler Kanununun “Başvuru Yolu” başlıklı 27.maddesinin 1.fıkrasında açıklandığı üzere kabahatin yaptırımı olarak idari para cezası ya da mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmişse bu karara karşı başvurulacak kanun yolu kararın muhataba tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğidir.

Idari para cezaları ödenmezse ne olur?

İdari para cezaları vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir.

Idari para cezaları silinir mi?

Kapsama giren idari para cezalarının ödenmemiş kısmının tamamı ödenecek, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların tamamı ise silinecek.

Idari para cezası faiz işler mi?

İdari Para Cezalarında faiz uygulaması bulunmamaktadır. İdari Para Cezalarında itiraz, dava açma süresi ve yeri hakkında bilgi verebilir misiniz? Cezalarına idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemelerinde dava açılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector