Hızlı Cevap: Tefeciden Nasıl Para Alınır?

Tefeci nasıl para verir?

Banka yıllık tefeci aylık faiz veriyor. Yani sizin 100.000 TL’nizi ay sonunda tefeci faizi ile birlikte geri almaz ise her ay sonu borcun üstüne faizi de ekleyip %10 daha ekleyecektir. Aylık faizle çalışır. Anapara yani yukardaki örnekte 100.000 TL toptan ödenmedi ise bu faiz işleme hikayesi durmaz.

Tefeci kime para verir?

Belirli bir zamana kadar kişilere faizle borç para veren kişilere tefeci denir. Tefeci olarak adlandırılan kişiler herhangi bir kuruma bağlı çalışmazlar. Borç verdikleri kişilere yüksek faizli senetler imzalatırlar. Bazıları tamamen illegal çalıştıkları için senet gibi resmi belgelere de gereksinim duymaz.

Tefeciye para ödenmezse ne olur?

Her ne kadar bu olguya meslek demek yanlış olsa da, paranın icadı ve yaygın kullanımı ile birlikte tefeciliğin ortaya çıktığı görülebilir. Borçlar zamanında ödenmezse faiz aydan aya artar ve kişi en sonunda aldığı paranın on kat, yirmi kat daha fazlasını borçlanır.

Tefeciden para almak ne demek?

Tefecilik suçu, kazanç sağlamak maksadıyla bir kimseye “doğrudan ödünç para verme”, “senet kırdırma” veya “kredi kartıyla pos cihazından para çekme” yollarıyla ödünç para verilmesiyle oluşan ekonomik bir suçtur (TCK md.241).

Tefeci ne kadar faiz ALIR?

Tefecilere başvurmanın çiftçiler arasında yaygın bir sorun olduğunu söyleyen Arslan, “Burada tefeciden borç almayan çiftçi kalmadı gibi. Gelir olmadığından bankalara olan borcumuzu ödeyemiyoruz. Banka yeni kredi vermeyince tefecilere gidiyoruz. Tefeciler yüzde 40, 50, 60 faiz uyguluyor.

You might be interested:  Ziraat Kartı Hangi Atm Den Para Çekme?

Yasal Tefeci nedir?

Tefeci yasa dışı iş yapan ve para satan kişilerdir. Genellikle para ihtiyacı olan kişiler, bankalardan ve kurumlardan istedikleri limitlerde işlem yapamadıkları zaman başvuru yaptıkları bir yöntemdir. Tefeciler senetle para veren ve ülkemizde yasal olmayan işlem yapan kişilerdir.

Tefecilik yapan kişileri nereye şikayet etmeliyim?

Tefecilik suçlarına karşı yargı mercii asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Tefecilik suçu şikâyete bağlı bir suç olmadığı için, savcılık tarafından kamu davası açılarak başlatılır. Kişinin şikâyetini geri çekmesi bu nedenle davanın kapanmasına neden olmaz.

Tefecilik suçu nasıl ispat edilir?

İspat etmek için fahiş bir miktarda ödünç para verildiğinin ispatı yeterli olacaktır. Bunun yanında tefecilik olarak meslek haline getirmek ya da daha önce böyle bir eylem gerçekleştirmemek suçun oluşması için bir unsur teşkil etmeyecektir. Bu nedenle tefeciliğin meslek haline getirilmesi ispat şartı değildir.

Tefecilik suçu kaç yıl?

Sanığa yüklenen ve ilk kez işlenen tefecilik suçunun cezası 90 s.KHK m.15/2 de 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve ağır para cezası olarak saptanmıştır. Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 s.TCK 102/4.maddesinde bu suç bakımından öngörülen asli zamanaşımı süresi beş yıldır.

Tefeci ne iş yapar?

Tefecilik yapan kişiler yüzyıllar boyunca insanlara yüksek faizli para vermesiyle bilinirler. Ellerinde bulunan paraları bir banka gibi senetle yüksek faizden para satarlar. Tefeciler kısa bir vade içerisinde en yüksek kazancı sağlayabilmek için özellikle para satarlar.

Tefeciden para almak caiz mi?

Netice olarak deriz ki İslâm’ın yasakladığı ve faillerine harp ilân ettiği tefecilik de, banka faizciliği de büyük haramlardandır. Faizli işlem yapan Müslüman günahkâr olur ama faizi meşru/ helâl gören ve savunan müslüman kişi kâfir olur. Kâfir olan kişi ise cehennemliktir.

You might be interested:  Para Kart Şifresi Nasıl Alınır?

Tefecinin anlamı nedir?

Tefeci, gizlice el altından ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç para veren gerçek kişidir. Türk Ceza Kanununun 241. maddesinde kazanç elde etmek amacıyla (faizle) bir başkasına ödünç para verme eylemi tefecilik suçu sayılmaktadır.

Borç para vermek yasal mı?

”Buna göre ikrazatçılar dışında borç para verme işinin yapılması yasal olarak mümkün değildir. Çalışanlarına hangi gerekçe ile olursa olsun borç veren firmalar kanunlar çerçevesinde tefeci olarak kabul edilerek, haklarında yasal işlem yapılma riski ile karşı karşıyadırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector