Kuruma Gelen Idari Para Cezasını Kim Öder?

SGK eksik gün bildirimi cezası ne kadar?

Mahkeme kararıyla denetim personellerinin yaptığı inceleme, soruşturma ve denetim neticesinde Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nde belirtilen kazancın eksik ya da yanlış bildirilmesi halinde brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza ödenir.

Idari para cezası nasıl tahsil edilir?

idari para cezalarının tahakkuk tarihini izleyen otuz gün içerisinde ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Karşılığında idari yaptırım uygulanması öngörülen haksızlığa ne ad verilir?

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2 nci maddesi ile Kabahat; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmış, 16 ncı maddesi ile de kabahatler karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar; idari para cezası ve idari tedbirler olarak tasnif edilmiştir.

Idari yaptırım karar tutanağı nereye ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Sigorta primini eksik yatırmanın cezası nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102/I/d maddesi uyarınca işçilik ücretlerini SGK’ya eksik bildiren işverenler hakkında, eksik bildirim yapılan her ay için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Söz konusu cezanın miktarı, 2018 yılı için aylık 4.059TL’dir.

You might be interested:  Tiktok Kazanılan Para Nasıl Alınır?

Eksik sigorta yatırmanın cezası var mı?

İşçi SGK priminden feragat ettiğini söylese bile işverenin sigorta primi yatırmamak ya da eksik prim yatırmak gibi bir hakkı yoktur. İşçinin SGK priminin eksik ödenmesi halinde işverene idari para cezası uygulanır.

Idari para cezaları ödenmezse ne olur?

İdari para cezaları vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir.

Idari para cezaları silinir mi?

Kapsama giren idari para cezalarının ödenmemiş kısmının tamamı ödenecek, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakların tamamı ise silinecek.

Idari para cezası bankadan ödenir mi?

Örneğin; SGK’nın verdiği para cezaları SGK’da, bankalarda ya da PTT şubesinde ödenebilmektedir. Trafik idari para cezası ise vergi dairesinde, bankada ya da PTT şubesinde ödenebilmektedir. Taksitle yahut peşin olarak ödenebilen bir ceza olan bu cezanın peşin ödenmesi durumunda tutar üzerinden ¼ indirim uygulanmaktadır.

Idare hukukunun yaptırımı nedir?

İdari yaptırım, idarenin bir yargı kararına gerek olmadan, yasaların açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak ve İdare Hukuku ilkelerini dikkate alarak idari işlemlerle uyguladığı cezalardır.

18 yaşından küçük idari para cezası kesilir mi?

Yayınlanan genelgede, 20 yaşının altındaki kişilerin yasağı çiğneyerek sokağa çıkmaları halinde 18 ile 20 yaşının arasındakilere 150 TL idari para cezası, 18 yaşından küçüklere ise velilerine 3150 TL idari para cezası kesilecektir.

Yaptırım türleri nelerdir?

Yaptırım Türleri

  • Ceza ve. Güvenlik Tedbirleri.
  • Tazminat.
  • Cebri İcra. [Geçersizlik]
  • Hükümsüzlük.
  • İptal.

Askerlik idari para cezaları nereye ödenir?

Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Ödenir? Askerlik yoklama kaçağı cezasına maruz kalan kişilerin en çok araştırdığı konulardan birisi de cezanın nereye ödeneceğidir. Asker yoklama kaçağı cezası vergi dairelerine ödeme yapmak mümkündür. Ayrıca e-devlet üzerinden de bu ceza bedeli yine ödenmektedir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Kara Para Aşk Yeni Bölümü Ne Zaman?

Idari para cezası kaç gün içinde ödenir?

Kusurlu davranıştan dolayı para cezası yaptırımı uygulanan kişinin idari para cezası borcunu tebliğ tarihinden sonra en geç 1 ay içinde ödemesi gerekir. Ödeme süresinin geciktirilmesi halinde faiz uygulaması bulunmamaktadır.

Pandemi cezaları nereye ödenir?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector