Sahte Para Cezası Ne Kadar?

Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle ko­yan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. PARADA SAHTECİLİK SUÇU SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER
M.197/1: “Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Parada sahtecilik hangi mahkeme?

Parada Sahtecilik Suçunda Görevli Mahkeme

Parada sahtecilik suçunda, TCK md.197/1 gereği yapılan yargılamada yargılama yapma görevi, ağır ceza mahkemesi tarafından; TCK md.197/2-3 gereği yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Parada sahtecilik ne demek?

Parada sahtecilik suçu, Türkiye’de ya da yabancı bir devlet kanunlarına uygun bir şekilde tedavülde bulunan bir parayı, sahte bir şekilde üretmek (basma), sahte olduğunu bilerek ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle sokma biçiminde fiillerle işlenen mütemadi bir suçtur (TCK 197. madde).

5 bin güne kadar adli para cezası nedir?

Mesela Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Hakim bu durumda 730 günden üst bir adli para cezasına hükmedecektir.

You might be interested:  Rüyamda Para Görmek Ne Demek?

Para basmanın cezası nedir?

Parada sahtecilik, Türk Ceza Kanunu 197. Maddesi uyarınca suç olup, sahte para basmanın cezası 2 yıl ile 12 yıl arasında bir hapis cezası ve 10000 güne kadar adli para cezasıdır. Ayrıca paranın sahte olduğunu bilerek kabul eden kişiler de 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis ile cezalandırılırlar.

Kalpazanlık suçu kaç yıl?

Kalpazanlık suçu Türk Ceza Kanunu’nda parada sahtecilik başlığı altında tanımlanmıştır. Bu addaki 197. maddeye göre, parayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Eski para satmak suç mu?

Tarihi Eserlerin Satışı Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa sunmak ve satmak suç teşkil etmektedir. Bu eserleri vermek, satın almak, kabul etmek de tarihi eser kaçakçılığı oluşturur. Bu suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar para cezasıdır.

Para yakmak suç mu?

1 haziran 2005 tarihinde yürürlüge girecek olan 5237 sayili türk ceza kanununun 300.maddesi de ‘devletin egemenlik alametlerini asagilama suçu’ içinde para’dan söz etmemektedir. ancak,siz yine de parayi yirtip yakmayin,zarariniza olur.

1 gün adli para cezası ne kadar?

Adli para cezasının bir gün karşılığı en az 20 Türk Lirası ve en fazla 100 Türk Lirasıdır. Adli para cezasına miktarı kişinin ekonomik ve diğer şahsi özellikleri değerlendirilerek belirlenir. Yani kişinin maddi durumu gözetilir.

5 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar?

Örneğin, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün koşullu salıverilme/şartlı tahliyesi şöyle hesaplanır: 10 yıl hapis cezasının 1/2’si 5 yıldır. 5 yıl hapis cezasından 3 yıllık denetimli serbestlik süresi düşülür, böylece bu mahkumun 2 yıl cezaevinde kalması gerektiği ortaya çıkmış olur.

You might be interested:  Soru: Demir Para Kalıbı Nasıl Yapılır?

1 gün adli para cezası nasil hesaplanir?

Gün değerinin belirlenmesinde alt sınır 20TL ve üst sınır 100TL’dir ve hukukumuzda genellikle 20TL esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. Gün değeri belirlenirken kişinin kazandığı ya da kazanması gereken gelirleri ve kişisel durumları göz önünde bulundurulur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector