Sık sorulan: Iskan Almak Için Ne Kadar Para Ödenir?

Iskan almak ne kadara mal olur?

Yapı kayıt belgeleri bina ve arsanın metrekareleri ile belediyelerin belirlediği rayiç bedeller üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, vatandaş daire başına ortalama 2 bin 880 TL ödeyerek iskânına kavuşabilecek.

5 yıl içinde iskan alınmazsa ne olur?

3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre; ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içersinde inşaatın bitirilmesi ve iskan belgesinin alınması zorunludur. 5 yıl içinde inşaat bittiği halde iskan belgesi alınmazsa inşaat ruhsatı hükümsüz hale geliyor. Böylelikle söz konusu yapı ruhsatsız ve kaçak yapı statüsüne giriyor.

Daire alırken iskan masrafını kim öder?

Söz konusu iskan masrafının ödemesi ise, iskan ruhsatını alan kişiye ait oluyor. Genel olarak iskan ruhsatını almak müteahhitlerin sorumluluğunda kabul edilse de, satış veya kat karşılığı sözleşmesinde bu konuyla ilgili bir madde yer alıyorsa bu madde uygulanıyor.

Iskan almak zor mu?

İSKAN ALMAK ZOR MU? Bir çok bina inşaat ruhsatına uygun olarak yapılmadığından iskan almak zor. Ancak eskiden istenen bir çok belgeye gerek duyulmaması, inşaat ruhsatı tarihi sona erse de iskan almanın önünün açılmış olması nedeniyle geçmişe kıyasla iskan almak kolaylaştı.

You might be interested:  Kimlik Değişimi Için Hangi Bankaya Para Yatırılır?

Yeni bina iskanı ne zaman alınır?

Tarih belirleyin. İskan başvuru yapabilmek için inşaat ruhsatı alınarak yapılan binanın tamamen bitmiş olması, inşaat ruhsatı alındıktan sonraki 2 sene içinde inşaata başlanmış olması ve en geç 5 sene içinde tamamlanmış olması gerekir.

Müteahhit iskan almak zorunda mı?

Müteahhit iskân almak zorunda. Ancak müteahhittin iskâna aykırı inşaat yapması halinde bunu sulh hukuk mahkemesi kanalı ile tespit ettirip iskâna aykırılıkları gidermesini istemeniz gerekir” diyerek müteahhitin iskan alma zorunluluğu için bir zaman aşımı süresi olmadığını söyledi.

Binada tek daireye iskan alınır mı?

Bireysel olarak iskan belgesini alabilmek mümkün olmuyor. İskan belgesini alabilmek için sadece müteahhitte olan belgelerin ilgili idarelere verilmesi gerekiyor.

Apartmanda iskan alınmazsa ne olur?

İskan izni alınamazsa hukuki süreç nasıl işliyor? Eğer satın aldığınız evin iskan izni çıkmazsa veya iskan izni bina bittiği halde alınmamışsa kat malikleri tarafından müteahhit veya inşaat firmasına dava açılabiliyor. Ayrıca bu süreç içinde iskansız evin değeri de düştüğü için yine tazminat davası da açılabiliyor.

Iskan sorunu nasıl çözülür?

Müteahhit firmanın iskan almama nedeni bazı eksikliklere yol açabilir. İskan henüz alınmamış ise müteahhite karşı teslimin de eksik yapılması durumunda dava açılır. Maskeme böyle bir durumda müteahhidi iskan almakla görevlendirir. Mahkeme dışında müteahhidin borçlarının ödenmesi sonucunda bu sorun çözülebilir.

Daire iskanı kime aittir?

İskan, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenleniyor.

Iskanı olmayan evin tapusu olur mu?

Yapı Kullanım İzni olmayan yapılar, resmi olarak inşaat halinde nitelendiriliyor. Dolayısıyla, iskansız yapılarda yapılan satışlar daire olarak değil arsa hissesi satışı olarak yapılıyor. İskansız evler satın alınırken, daire tapusu yerine arsa tapusu veriliyor.

You might be interested:  Kirasını Ödemeyen Kiracıdan Para Nasıl Alınır?

Kat irtifakı iskan mıdır?

Tapudaki bu iki farklı ifade, binanın iskanıyla ilgili. İnşaat ‘resmen’ tamamlanmamışsa yani iskanı alınmamışsa tapuda kat irtifakı, iskan alındıysa kat mülkiyeti ifadesini görürsünüz. Kat irtifakı, inşaatın başladığını ancak tamamlanmadığını, kat mülkiyeti ise inşaatın tamamlandığını ifade eder.

Iskan almak için ne yapılmalı?

İskan belgesi için gerekli bilgiler şu şekildedir;

  • İskan Belgesi İçin Dilekçe.
  • Tapu Kayıt.
  • Vergi Dairesi ”Borcu Yoktur” Yazısı
  • İZSU, Dış Kanal Belgesi.
  • Telekom Uygunluk Yazısı
  • Proje Müellifleri Raporu.
  • Yapı denetim kuruluşu Belgesi.
  • Bina Cephe Fotoğrafları- 13 x 18 cm.

Müteahhit iskan almıyor ne yapmamız lazım?

Binanın iskanının alınmasından müteahhit sorumlu. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zor. Eğer müteahhit proje dışında inşaat yapıp, belediyeden iskan alamıyorsa, ev sahipleri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde bunu tespit ettirip, aykırılıkların giderilmesini talep edebilir.

Iskan almak için nereye başvurulur?

İskan almak için nereye başvurulur? İskan, Belediyelerin imar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenleniyor. Bu nedenle gerekli belgeler ve başvuru dilekçesi ile birlikte belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector