Sık sorulan: Vasi Bankadan Nasıl Para Çekebilir?

Vasi tapuda işlem yapabilir mi?

Madde 440- Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz.

Vasi tayin edilen kişi vekalet verebilir mi?

Vasinin kısıtlı adına (izin almadan) avukata vekalet verebileceği ( Türk Medeni Kanununun 462. ve 463. maddelerinde belirtilen işlemleri yapmak için, vasinin kanunda öngörülen makamlardan izin alması gerektiği, bu işlemler için vekaletname düzenlenmesi sırasında ise izin almasına gerek yoktur.

Vasi tayin edilen biri mal satabilir mi?

Vasi: Ana veya babanın velayeti altında olmayan küçükler ile kısıtlı ergin kimselerin kişiliği ve malvarlığı ile ilgili tüm menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerinde onu temsil etmekle yükümlü kanuni temsilciye denir. Vesayet altındaki kişiye ait malların satışında açık arttırma esastır.

Vasi hangi haklara sahiptir?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Iş Bankası Kartsız Para Yatırma Nasıl Yapılır?

Vasi kısıtlı adına satış yapabilir mi?

Kısıtlı kişilerin mallarının yönetimi vasi vasıtası ile yapılırken kanun vasiye kısıtlının malları üzerinde istediği gibi hareket izni vermez. Sulh Hukuk Mahkemesinin TMK 444. maddesi gereği vereceğe satış talebinin izin kararı Asliye Hukuk Mahkemesinin denetiminde olup onama kararı verilmeden satışa konu edilemez.

Vasi atanan kişi neler yapabilir?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

Engelli vasisi araç alabilir mi?

Yüzde 90 ve üzeri engelli olan kişilerin ÖTV indirimli araç alabilmeleri için vasi atanması gerekiyor. Vasi tayini için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yer sulh hukuk mahkemeleri yetkilidir. Engelli kişiye vasi atanması sulh hukuk mahkemeleri tarafından yapılmaktadır.

Vasi ne yapamaz?

Vasi, vesayeti altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliğine özen gösterme, onu temsil etme ve malvarlığını yönetme görevlerini ifa etmekle yükümlüdür (TMK. m.445/I; 447-448). Ancak, vasi, vesayet altındaki kişi adına, kefil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar yapamaz (TMK. m.449).

Vasilik belgesi nereden alınır?

Sulh hukuk mahkemelerine başvurulur. Bu başvuruyu kişinin birebir kendi akrabaları, yakınları yapabilir.

Vasi nasıl iptal edilir?

İptal kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne konu ile alakalı vasinin iptali dilekçesi verilmesi üzerine açılır. Daha sonraki aşamada, hakim vasinin görevine son verir. Hakim eğer vasinin görevini yeterince yerine getirmediğini görürse, itiraz olmaksızın vasinin görevini resen sonlandırma hakkına sahiptir.

Vasi defter tutmazsa ne olur?

Vesayet altındaki kişinin malvarlığı yoksa, aynı süre içinde, durum vesayet makamına yazılı olarak bildirilir. Bu halde defter tutulmaz. Belirlenen süreler içinde defter tutulmaz veya tamamlanmazsa vasi, Türk Medenî Kanununun 483 üncü maddesi hükümlerine göre vesayet makamı tarafından görevinden alınır.

You might be interested:  Finansbank Para Puanları Nasıl Kullanırım?

Vasi kararı ne kadar süre geçerlidir?

Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı vasiliğin uzatılması talebi üzerine, vasilik süresini her defasında ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasi olan kisi ucret alabilir mi?

Vasinin, vesayet altındaki kimsenin malından ücret almağa hakkı vardır. Bu ücret, her bir hesap müddeti için vasinin sarf ettiği emeğe ve vesayeti altındaki kimsenin gelirine göre sulh mahkemesi tarafından takdir olunur.

Vasi tayin edilmek için gereken işlemler nelerdir?

b- GEREKLİ BELGELER:

  • Dilekçe.
  • T.C.Kimlik numarası beyanı
  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
  • Gelir durumunu gösterir belge.
  • İki adet vesikalık fotoğraf.
  • Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.
  • Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

Vasi olunan kişi ölürse ne olur?

Vasilik görevinin sona ermesi: Vasilik için kişi 2 yıllığına atanır. Süre dolduktan sonra yeni bir süre verilmezse vasilik görevi sona erer. Yine vasi kısıtlanırsa veya ölürse vasilik görevi sona erecektir. Bu hallerde sulh hukuk mahkemesi tarafından yeni vasi tayin edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector