Idari Para Cezası Hangi Mahkeme?

İdari para cezasına itirazda yetkili mahkeme, ilgili kanunda yer alan hükümlere göre Sulh Ceza Hakimliği’dir. İdare para cezasının yanında kişi hakkında ayrıca bir yaptırım kararı verilmişse, itiraz için yetkili mahkemede değişiklik görülebilmektedir.
Kanun idari para cezalarına itirazda Sulh Ceza Hakimliğini görevli kılmıştır. Bunun yanında bazı hallerde ise İdare Mahkemesi görevlidir. Sulh Ceza Hakimliği görev alanına giren bir uyuşmazlık söz konusu ise CMK hükümlerine bakmak gerekir. Bu noktada davaya bakma genel yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesindedir.

İdari para cezası ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir?

Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca icra-haciz işlemleri yapılabilir. İdari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

İdari para cezalarına karşı idari para cezasına itiraz edilebilir.?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliği ‘ne itiraz edilebilir. İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır.

You might be interested:  Gedik Yatırım Para Çekme Nasıl Yapılır?

İdari para cezası ödenmezse cezanın tahsili yapılmamaktadır.?

İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır. Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten, ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez.

İdari para cezasının iptali için dava açılmalıdır.?

İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonu, ilgili kişinin itirazını reddederse, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali için dava açılmalıdır.

Idari para cezası itirazı nereye yapılır?

İdari para cezalarına itiraz, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesi gereğince aksine bir düzenleme bulunmadıkça genel itiraz yolu ile yapılmaktadır. Kabahatler Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereği itiraz mercii Sulh Ceza Mahkemeleridir.

Idari para cezalarına karşı dava nerede açılır?

İdari para cezası dışında tek başına verilen diğer idari yaptırım kararlarına karşı da İdare Mahkemesi’nde dava açılmalıdır. Bazı idari kurumların verdiği cezalara karşı özel kanunlarındaki hükümler gereği idare mahkemesine iptal davası açmak gerekir.

Idari para cezası idari işlem midir?

Aynı durum idari para cezasını veren makamın cumhuriyet savcısı veya mahkeme olması durumunda da geçerlidir. İdari para cezaları, idari işlemin bir türü olup, hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar ve icrailik özellikleri gereği doğrudan uygulanırlar.

Idari para cezasına itirazın reddi kararına itiraz nereye yapılır?

İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Yolu(KK.m.27)

İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

Idari para cezası iptal olur mu?

İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır. Bu durumda idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekir.

You might be interested:  Tiktoktan Nasıl Para Kazanılır Canlı Yayın?

Idari para cezası nereden sorgulanır?

İdari Para Cezası Nasıl Sorgulanır? İdari para cezası sorgulama işlemini en hızlı şekilde E-Devlet üzerinden Vergi, Harç ve Cezalar başlığı altından Kurum seçerek gerçekleştirebilirsiniz. İlgili hizmete hızlı girebilmek için E-Devlet’teki arama çubuğuna Vergi, Harç ve Cezalar yazabilirsiniz.

Idari para cezası e Devlete ne zaman düşer?

E devlete ceza ne zaman düşer? 3 iş günü içerisinde tüm bilgiler e-devlete düşmektedir. Trafik cezası tebligatı ne zaman gelir? Ceza kesinleştikten sonra 10 iş günü içerisinde tebligat gelmektedir.

Idari yaptırım karar tutanağı nereye ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir.

Idari para cezası sabıka kaydına işlenir mi?

c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez.

Idari para cezası memuriyete engel mi?

Bu suçlardan mahkûmiyet işlenen suçun niteliği nedeniyle memuriyeti statüsünün kazanılmasını engeller veya mevcut memuriyetin sona ermesine sebep olur. Suç niteliği nedeniyle memuriyeti engel suçlardan mahkûm olunan cezanın miktarı bir önem teşkil etmez.

Sulh ceza Mahkemesi kararına itiraz nasıl yapılır?

Sulh ceza hakimliklerinin soruşturma işlemlerine dair kararlarına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

Bakaya cezasına itiraz nereye yapılır?

Bakaya kalma nedeni ile ve yoklama kaçağı olması sebebi ile verilmiş olan idari para cezalarının kararlarına karşı, kararların muhattabına ulaşmasının akabindeki takipteki 15 gün içerisinde kararı vermiş olan idarenin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itirazları yapabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector